Skip to main content
Boyens, José, Oscar Jespers, beeldhouwer en tekenaar, 1887 – 1970. De activiteiten van een Vlaamse kunstenaar gedurende zesenvijftig jaar. Met een geïllustreerde, kritische en gedocumenteerde catalogus van de beeldhouwwerken. Oscar Jespers, sculptures et dessins, Deurle-Scheveningen 2013 (607 ill.). Bestel via: Jose.boyens@hotmail.com

Boyens, José, Oscar Jespers, beeldhouwer en tekenaar, 1887 – 1970
Mit einem illustrierten, kritischen und dokumentierten Katalog der bildhauerischen Werke.
Oscar Jespers, sculptures et dessins
Deurle-Scheveningen 2013 (607 Ill.).
Erhältlich bei:
Jose.boyens@hotmail.com

.

Boyens, José, Oscar Jespers, de tekeningen. Overzicht en beschrijving tekeningen n.a.v. verkooptentoonstelling bij Hein A.M. Klaver Kunsthandel tijdens Art Breda 2014 ( 21 ill. ) Bestel via: info@heinklaver.nl / tel: 035-54 35 296

Boyens, José, Oscar Jespers, de tekeningen
Übersicht und Beschreibung der Zeichnungen anlässlich einer Verkaufsausstellung bei Hein A.M. Klaver Kunsthandel im Rahmen der Art Breda, 2014 (21 Ill.)
Erhältlich bei:
info@heinklaver.nl / tél : 035-54 35 296

Publikationen

 • Ostaijen, Paul van: Oskar Jespers. In: Vlaamsche Arbeid 1924, Jg. 24, Nr. 12, S. 387-403 (2 Ill.) ; Verzameld werk IV, S. 175 – 191
 • Marlier, Georges: Oscar Jespers. In: Sélection 1927, Jg. 6, Nr. 5, S. 355-376 (16 Ill.)
 • Haesaerts, Luc et Paul: La sculpture dualiste d’Oscar Jespers. In Catalogue Art Contemporain 1934. Idem in: Le Vrai 23.5.1934
 • Ridder, André de: Oscar Jespers (Monographies de l’art belge). Antwerpen 1948 (28 Ill.). Idem: Oscar Jespers (Monographieën over Belgische Kunst). Antwerpen 1948 (28 Ill.)
 • Langui, Emile: 50 jaar moderne kunst, inleiding Internationale Wereldtentoonstelling. Brüssel 1958 (Ill.)
 • Tegenbosch, Lambert: Beelden zijn blokken bij Oscar Jespers. In: De Volkskrant, 4.1.1964 (Ill.)
 • Hoof, Guido Van: De man die ‚Bezette stad‘ een gezicht gaf. In: De Standaard, De Standaard der letteren 1965, 11. September, Nr. 6-7
 • Florquin, Joos: Ten huize van V. Zehn Interviews, die im belgischen Fernsehen ausgestrahlt wurden, bevor sie als Sammelband erschienen. Unter den Befragten: Oscar Jespers; Gespräch aus 1958, Leuven 1969
 • Hammacher, A.M.: The Evolution of Modern Sculpture. Tradition and Innovation. New York 1970 (Ill.). / Paris-New York 1971
 • Menten, Theodore: The Art Deco Style in Household Objects, Architecture, Sculpture, Graphics, Jewelry. 468 Authentic Examples. New York 1972 (4 Ill.)
 • Boyens, José: Jespers, Oscar. In: Nationaal Biografisch Woordenboek, Dl. 7, Brüssel 1977, Spalten 419 – 438
 • Langui, Emile: Oscar Jespers, l’homme et son art, introduction catalogue Oscar Jespers, sculptures, dessins. Paris 1977, Musée Rodin (90 Ill.)
 • Hoozee, Robert: Piet Boyens, Inge Henneman etc., Vlaams expressionisme in Europese context 1900 – 1930. Gent 1990 (8 Ill.).
 • Lambrechts, Marc: De innerlijke stilte. De animistische tendens in de Belgische sculptuur rond 1940. Brüssel, Kredietbank 1995 (9 Ill.)
 • Boyens, José: De genesis van Bezette stad. Ik spreek met de mannen en regel alles wel. Brieven van Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen, 1920 – 1921, over het ontstaan van Bezette stad en de Antwerpse groepering van het Sienjaal. Antwerpen 1995  (61 Ill.)
 • Buyck, Jean F.: Floris en Oscar Jespers, de moderne jaren. Antwerpen 1996
 • Boyens, José: Oscar Jespers, de tekeningen. Übersicht und Beschreibung der Zeichnungen anlässlich einer Verkaufsausstellung bei Hein A.M. Klaver Kunsthandel im Rahmen der Art Breda 2014 (21 Ill. )
 • Boyens, José: Oscar Jespers, beeldhouwer en tekenaar, 1887 – 1970. Including an illustrated, analytical and documented catalogue on his sculptural work, Oscar Jespers, sculptures et dessins. Deurle-Scheveningen 2013 (607 Ill.)
 • Boyens, José: The Sculpture of Oscar Jespers in an International Context, From Wieske Baseleer to Little Leda, in The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. 2014, Nr. 22, S. 210-217 (9 Ill.)