Skip to main content
Boyens, José, Oscar Jespers, beeldhouwer en tekenaar, 1887 – 1970. De activiteiten van een Vlaamse kunstenaar gedurende zesenvijftig jaar. Met een geïllustreerde, kritische en gedocumenteerde catalogus van de beeldhouwwerken. Oscar Jespers, sculptures et dessins, Deurle-Scheveningen 2013 (607 ill.). Bestel via: Jose.boyens@hotmail.com

Boyens, José, Oscar Jespers, beeldhouwer en tekenaar, 1887 – 1970
Comprenant un catalogue illustré, critique et documenté de ses œuvres sculpturales
Oscar Jespers, sculptures et dessins
Deurle-Scheveningen 2013 (607 ill.)
Commander :
Jose.boyens@hotmail.com

.

Boyens, José, Oscar Jespers, de tekeningen. Overzicht en beschrijving tekeningen n.a.v. verkooptentoonstelling bij Hein A.M. Klaver Kunsthandel tijdens Art Breda 2014 ( 21 ill. ) Bestel via: info@heinklaver.nl / tel: 035-54 35 296

Boyens, José, Oscar Jespers, de tekeningen
Survol et description de dessins à l’occasion d’une exposition de vente chez Hein A.M. Klaver Kunsthandel pendant Art Breda (21 ill.)
Commander :
info@heinklaver.nl / tél : 035-54 35 296

Publications

 • Ostaijen, Paul van, Oskar Jespers, in Vlaamsche Arbeid 1924, 24e année, n° 12, p. 387-403 (2 ill.); Verzameld werk IV, p. 175 – 191
 • Marlier, Georges, Oscar Jespers, in Sélection 1927, 6e année, n° 5, p. 355-376 (16 ill.)
 • Haesaerts, Luc et Paul, La sculpture dualiste d’Oscar Jespers, in Catalogue Art Contemporain 1934, idem dans Le Vrai 23.5.1934
 • Ridder, André de, Oscar Jespers (Monographies de l’art belge), Anvers 1948 (28 ill.). idem Oscar Jespers (Monographieën over Belgische Kunst), Anvers 1948 (28 ill.)
 • Langui, Emile, 50 jaar moderne kunst, inleiding Internationale Wereldtentoonstelling, Bruxelles 1958 (ill.)
 • Tegenbosch, Lambert, Beelden zijn blokken bij Oscar Jespers, in de Volkskrant, 4.1.1964 (ill.)
 • Hoof, Guido Van, De man die ‘Bezette stad’ een gezicht gaf, in De Standaard, De Standaard der letteren 1965, 11 septembre, n° 6-7
 • Florquin, Joos, Ten huize van V. Dix interviews, diffusés par la télévision belge avant d’avoir été regroupés. Parmi les interlocuteurs : Oscar Jespers ; conversation de 1958, Leuven 1969
 • Hammacher, A.M., The Evolution of Modern Sculpture. Tradition and Innovation, New York 1970 (ill.). / Paris-New York 1971
 • Menten, Theodore, The Art Deco Style in Household Objects, Architecture, Sculpture, Graphics, Jewelry. 468 Authentic Examples, New York 1972 (4 ill.)
 • Boyens, José, Jespers, Oscar, in Nationaal Biografisch Woordenboek, partie 7, Bruxelles 1977, col. 419 – 438
 • Langui, Emile, Oscar Jespers, l’homme et son art, introduction catalogue Oscar Jespers, sculptures, dessins, Paris 1977, Musée Rodin (90 ill.)
 • Hoozee, Robert, Piet Boyens, Inge Henneman etc., Vlaams expressionisme in Europese context 1900 – 1930, Gand 1990 (8 ill.).
 • Lambrechts, Marc, De innerlijke stilte. De animistische tendens in de Belgische sculptuur rond 1940, Bruxelles, Kredietbank 1995 (9 ill.)
 • Boyens, José, De genesis van Bezette stad. Ik spreek met de mannen en regel alles wel. Brieven van Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen, 1920 – 1921, over het ontstaan van Bezette stad en de Antwerpse groepering van het Sienjaal, Anvers 1995  (61 ill.)
 • Buyck, Jean F., Floris en Oscar Jespers, de moderne jaren, Anvers 1996
 • Boyens, José, Oscar Jespers, de tekeningen. Survol et description de dessins à l’occasion d’une exposition de vente chez Hein A.M. Klaver Kunsthandel pendant Art Breda 2014 (21 ill. )
 • Boyens, José, Oscar Jespers, beeldhouwer en tekenaar, 1887 – 1970. Comprenant un catalogue illustré, critique et documenté de ses œuvres sculpturales, Oscar Jespers, sculptures et dessins, Deurle-Scheveningen 2013 (607 ill.)
 • Boyens, José, The Sculpture of Oscar Jespers in an International Context, From Wieske Baseleer to Little Leda, in The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands, 2014, n° 22, p. 210-217 (9 ill.)